لحظه شماری زائرین دانشجو برای دیدن حرم مطهر سیدالشهدا(ع)...
285

وعده دیدار آخرین لحظاتش را طی می‌کرد و هر کدام از زائران دانشگاهی برای دیدن حرم مطهر سیدالشهداء (ع) لحظه شماری می‌کردند.