برگزاری زیارت دوره نجف اشرف؛ ویژه کاروان های دانشگاهی
528
از جمله برنامه هایی که ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای زائران دانشگاهی تدارک دیده است ، برگزاری زیارت دوره ویژه نجف اشرف می باشد.