زائرین دانشجو با بدرقه نماینده ستاد کاظمین را وداع گفتند
603

زائرین دانشگاهی در مدت یک روز اقامت در شهر کاظمین در برنامه های نظیر: زیارت دسته جمعی حرمین امامین جوادین (علیهما السلام)،برنامه روایتگری توسط راوی بعثه مقام معظم رهبری در کاظمین و زیارت مرقد سید رضی و سید مرتضی شرکت می کنند.