همایش عتبات دانشگاهیان استان کرمان با حضور جمع کثیری از زائرین عتبات برگزار شد
376
همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان کرمان روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور رئیس ستاد و مسئولین استانی و جمع کثیری از زائرین دانشگاهی در محل سالن کنفرانس امور شعب بانک ملت استان کرمان برگزار گردید.