کاروان های دانشگاهی خیمه گاه حسینی را زیارت کردند
1163

زائرین دانشگاهی در ادامه برنامه های فرهنگی ستاد و بعثه مقام معظم رهبری همراه با کاروان خود ضمن حضور در خیمه گاه و زیارت این مکان مقدس، از برنامه های فرهنگی آن بویژه دعای کمیل بهره مند می شوند.