زیارت امام حسین(ع) در شب جمعه
248
شب جمعه، شب پرفضیلت و با برکتی است. در روایات برای این شب اعمالی سفارش شده است که یکی از آنها، زیارت امام حسین(ع) می‌باشد