حضور 800 نفری دانشگاهیان تهران در همایش عتبات
1214

همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان تهران عصر امروز با حضور چشمگیر بیش از 800 نفر از زائرین دانشگاهی برگزار شد.