دلم پای این قبر شش گوشه ماند...
517
از همان روز كه خبر دعوت به كربلا را می شنوند،برای آمدن به این سرزمین لحظه شماری می کنند؛ اما به این نكته هم واقفند كه كربلا آمدن یك وداع هم دارد.