برگزاری نشست های معرفت افزایی و پاسخگویی به شبهات دانشجویان درکربلای معلی
479
به همت عوامل کاروان های دانشگاهیان، نشست های معرفت افزایی و پاسخگویی به شبهات دانشجویان درکربلای معلی برگزار شد.