سلام آقا که الان روبروتونم...
1223
زیباترین لحظه سفر، اولین دیدارو سلام اول است. شور و شوق دانشجویان برای زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) مثال زدنی است.