در شب زیارتی حضرت سیدالشهدا(ع)، اولین کاروانهای دانشگاهی وارد کربلای معلی شدند
374

 با ورود همزمان دو کاروان از دانشجویان استان های سمنان و خوزستان ،کربلای معلی میزبان اولین گروه از کاروانهای عتبات دانشگاهیان در بیستمین دوره اعزام ها بود.