زیارت عتبات عالیات همت و قسمت نیست؛فقط دعوت است
3104
حجت الاسلام والمسلمین فقیهی؛ رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در جمع زائرین دانشگاهی خراسان رضوی گفت: بدانید که زیارت عتبات عالیات،نه قسمت است و نه همت، بلکه دعوت است.امام حسین(ع) شما را دعوت کرده است.