تزیین وگل آرایی صحن مطهر حضرت عباس (ع) با گیاهان و نهال های طبیعی
152
گیاهان و نهال های سبز تاثیر عجیبی بر روح انسان دارد چه برسد به اینکه در بقعه ای از بهشت و آن هم در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) قرار گیرد.