چگونگی بهرمندی زائران آستان مطهر عباسی از اطلاعات مذهبی و فرهنگی
107

صفحات نمایشی که در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) و در برخی از بابهای منتهی به صحن و نیز صفحه نمایش بزرگی که در بین الحرمین قرار دارد، نقش مهمی را در رساندن اطلاعات مورد نیاز زائران ایفا می کنند.