سنگهای مرمر جدا شده از کف و دیوارهای حرم و صحن حضرت عباس (علیه السّلام) چه می شوند؟
233
سنگ های مرمری که در مراحل آبادسازی از دیوارها و صحن مطهر عباسی جدا می شوند،به صورت یک اثر هنری تراشیده شده و در اختیار زائرین قرار می گیرد.