غبارروبی حرم و صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام)
536

بعد از پایان زیارت اربعین، در چارچوب اقدامات دوره ای که در آستان مطهر عباسی انجام می‌شود و نیز برای به منظور مفروش نمودن فرشهای جدید؛ اقدامات غبارروبی حرم و صحن حضرت ابوالفضل (علیه السّلام) انجام گشت و كفپوشهای حرم سپس معطر و تعمیر گ