تصاویر زائران اربعین حسینی در کربلا
699

به خاطر شلوغی زیارت اربعین امسال، در مقایسه با موسم های گذشته اولین زائرین اربعین زودتر به شهر کربلا رسیدند.