آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز در مرحله نوزدهم وارد ایران شد/کاروان عمار
926
کارشناس شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز گفت:آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز ، بامداد سه شنبه ۲۴ مهرماه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) در شهر تهران شدند.