مرقد آیت‌الله‌العظمی سید محسن حکیم در مسجد هندی نجف اشرف
528

مسجد هِنْدی یا جامعُ الهِنْدی از مساجد نجف و از مراکز تدریس در حوزه علمیه است که در کنار کتابخانه آیت‌الله حکیم قرار دارد.