ارایه کاربردی ترین مفاتیح دانشجویی به دانشجویان
741

مفاتیح دانشجویی یکی از محصولاتی است که توسط ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در قالب بسته های فرهنگی به زائرین دانشگاهی ارائه می‌شود.