خدمت به زائران اربعین حسینی برای ما کرامت است
93

ایرج مسجدی؛سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در نشست هماهنگی ستاد اربعین درعراق، خدمت به زائران ایرانی اربعین را کرامت دانست.