خدمت به زائران اربعین حسینی برای ما کرامت است
104

ایرج مسجدی؛سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در نشست هماهنگی ستاد اربعین درعراق، خدمت به زائران ایرانی اربعین را کرامت دانست.