پرورش علما و مراجع بزرگ جهان اسلام درمدرسه علمیه سید در نجف اشرف- تصاویر
57
مدرسه سید یزدی،مشهورترین و بزرگ‌ترین مدرسه تحصیل علوم دینی در نجف اشرف است.