موزه آثار باستانی شهر نجف اشرف
49

شهر نجف اشرف قدمتی طولانی دارد که تاریخچه آن به زمان حضرت (نوح) بازمی‌گردد.