موزه آثار باستانی شهر نجف اشرف
78

شهر نجف اشرف قدمتی طولانی دارد که تاریخچه آن به زمان حضرت (نوح) بازمی‌گردد.