در حرم ائمه(ع) برای عاقبت‌به‌خیری خودتان دعا کنید
349

سخنران بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به این‌که بهترین کار در حرم ائمه(ع) دعا کردن است، از دانشجویان خواست برای عاقبت‌به‌خیری خود دعا کنند.