بنیانگذار حوزه علمیه نجف، افتخار تشیع ، شیخ طوسی در نجف اشرف / تصاویر
335

کشور ایران همیشه مهد علم بوده است، عالمان بزرگی که امروزه در تاریخ تشیع می‌درخشند.