اقامه نماز و عزاداری دانشجویان ایرانی در ظهر عاشورای حسینی
347
همزمان با فرا رسیدن عاشورای حسینی، مراسم عزاداری زائران دانشگاهی عزادار ایرانی در نمازخانه هتل محل اقامت دانشجویان برگزار شد.