قرآنی ترین کاروان دانشگاهی در دوره نوزدهم تاکنون
182

کاروان دانشگاهیان استان فارس در پنجمین روز سفر خود در عتبات عالیات،۴مرتبه قرآن کریم را ختم کردند.