حقیقت سرزمین کربلا بر ما مشخص نیست
501
روحانی کاروان استان کرمان در جمع زایرین این کاروان و قبل از ورود به زیارت اعتاب مقدسه نکاتی را راجع به آداب زیارت گفت و از اعضای کاروان خواست که برای زیارت بهتر به این نکات توجه کنند.