اولین کاروان زائرین دانشگاهی با استقبال مسئولین وارد کربلای معلی شد
865

اولین کاروان در نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از نجف اشرف وارد کربلای معلی شد و مورد استقبال مسئولین بعثه مقام معظم رهبری،سازمان حج،شرکت شمسا و نماینده ستاد قرار گرفت.