اردوی پس از سفر عتبات با اعزام دومین کاروان از کرمان در شهر قم برگزار شد
930
همزمان با میلاد مسعود هشتمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت، ولی نعمت مردم ایران اسلامی امام رضا (ع) دانشجویان کرمانی رهسپار شهر قم شدند.