سفره‌هاي ساده و صميمي افطار در عراق
83

مردم مسلمان عراق از يك هفته قبل از ماه مبارك رمضان خود را براي ميهماني خداوند آماده مي‌كنند.