طنین انداز شدن ندای قرآن كريم در صحن و سرای حضرت ابوالفضل العباس(ع)
469
مراسم ختم قرآن هر روزه در صحن و سرای حضرت ابوالفضل العباس (ع) برگزار می شود و روزانه یک جزء تلاوت می گردد و در این مراسم نیز جمع بسیاری حضور می یابند و قاریان برجسته بین المللی به تلاوت قرآن می پردازند.