جلسه پس از سفر سه کاروان عتبات دانشگاهیان خراسان رضوی برگزار گردید
1188

جلسه پس از سفر سه کاروان عتبات دانشگاهیان خراسان رضوی پنجشنبه سوم خرداد با حضور مدیران و روحانیون کاروان های دانشجویی علقمه،حمزه و اباصالح و زائرین این سه کاروان برگزار گردید.