آخرين همايش احلي من العسل در كربلا كليد خورد
1254

شصت و يكمين جلسه همايش احلي من العسل كه آخرين آن نيز در هجدهمين دوره اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات به شمار مي رود، عصر سه شنبه در كربلا برگزار شد.