تشرف دسته جمعی دانشجویان سفر اولی به حرم سیدالشهدا(ع)
330
باب قبله حرم امام حسین (ع) روز گذشته شاهد خلق زیباترین لحظات معنوی از دانشجویانی بود که برای اولین بار چشمشان به حرم،گنبد و گلدسته ای می خورد که تا به حالا فقط از تلویزیون آن را دیده بودند.