پشت صحنه خدمت در هتل های دانشگاهیان در نجف اشرف
361

در این قسمت از پشت صحنه خدمت ، گزارش تصویری خبرنگار اعزامی لبیک از نجف اشرف را از پشت صحنه خدمت در هتل های محل استقرار دانشگاهیان در نجف می بینید.