ذکر فضایل امیرالمومنین علی(ع)در جمع زائرین دانشگاهی
1196
راوی بعثه مقام معظم رهبری در جمع زائرین دانشگاهی در مرقد صافی صفا ضمن برشمردن فضیلت های امیر المومنین علی (ع) به ذکر برخی خصایص آن امام عظیم الشان پرداخت.