نمايشگاه بين المللي كتاب كربلا در بين الحرمين
361

چهاردهمين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب كربلا به مناسبت فرا رسيدن اعياد مبارك شعبانيه، به همت دو آستان مقدس حسيني و عباسي در بين الحرمين برپا شده است.