سلفي زائران حرم حسيني در بين الحرمين
784
زائراني كه براي زيارت حرم مطهر حضرت سيدالشهدا(ع) و حضرت قمر بني هاشم(ع) وارد بين الحرمين مي شوند، محال است، عكسي يادگاري با نماي دو حرم نگيرند.