اخلاق و معنويت دو عامل مهم در برون رفت از مشكلات زندگي
555

مسئول بعثه مقام معظم رهبري در عراق، اخلاق و معنويت را دو عامل مهم در برون رفت از مشكلات زندگي برشمرد و سفر زيارتي كربلا را بهترين فرصت براي تقويت اين دو عامل دانست.