با مورخ نامور شیعی در نجف آشنا شوید
89
مقبره و آثار عالم فرهیخته آیت الله قرشی، در کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) واقع در خیابان بنات الحسن(ع) قرار دارد و دانشگاهیان می توانند علاوه بر زیارت مضجع شریف این عالم،از آثار خطی و ارزشمند موجود در کتابخانه دیدن بکنند.