تصاویری از بخش تبرکات آستان مقدس حسینی واقع در صحن مطهر
729
بخش تبرکات آستان مقدس حسینی در صحن مطهر سیدالشهدا(ع) قرار دارد و محصولات متبرك حرم مطهر همچون پرچم متبرك و تربت مقدس و ساير اقلام متبرك توليدي حرم در اين مكان عرضه مي شود.