آمدم نجف که پیشرفت کنم!
207

شهید محمد هادی ذوالفقاری:نجف شهری است که مثل تصفیه‌کُن است که گناه‌ها را به سرعت از آدم می‌گیرد و جای گناهان، ثواب می‌دهد. این مولای ما خیلی مهربان است.