نخبگان رشته های مختلف علوم می توانند در عرصه معرفتی نیز نخبه باشند
108

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق، ولایت فقیه را تجلی اسلام علوی برشمرد و گفت: نخبگان در رشته های مختلف علوم می توانند در عرصه معرفتی نیز نخبه باشند.