نجف اشرف در سوگ دختر امیرمومنان(ع) به ماتم نشست
473
به گزارش خبرنگار اعزامی لبیک از نجف اشرف،حرم مطهرعلوی در سوگ اسوه صبر و وفاداری،عزادارشد.