توضیحات نماینده ستاد به دانشگاهیان در مورد پروژه صحن حضرت فاطمه زهرا(س)
422
نماینده ستادعمره و عتبات دانشگاهیان در نجف اشرف در مسیر حرکت زائران دانشگاهی به مضجع شریف اثیب یمانی ، نکاتی را در رابطه با صحن مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) برای دانشگاهیان گفت.