ورود همزمان 8 کاروان دانشگاهی به نجف اشرف
283
کاروان دانشگاهیان استان های قم، اصفهان،مازندران،آذربایجان شرقی،گلستان،خراسان جنوبی،فارس و اهواز در روز دوشنبه 21 اسفندماه وارد نجف اشرف شدند.