زیارت یعنی عشق....
487

تنها کلاسی است که دوست ندارد تمام بشود.جزوه اش را باز می کند و آرام می خواند:السلام علیک یا امین الله فی ارضه وحجته علی عباده السلام علیک یا امیرالمومنین...