صافی صفا،محلی جهت تبیین معارف علوی
501

صافی صفا مکانی است که به قدوم حضرت علی (علیه السلام) متبرک شده است و در آن یکی از اصحاب حضرت که مردی از سرزمین یمن بود،آرام گرفته است.