بازارگردی در نجف اشرف/گزارش تصویری
342

در جریان سفر عتبات ، زائر به کشور عراق می رود و جذابیت های بازاری این کشور ، می تواند وقت گرانبهای زائر را به خود مشغول کند ...